Downtown Fair New York, 2014, Sous Les Etoiles Gallery
RICHARD CALDICOTT Downtown Fair New York, 2014, Sous Les Etoiles Gallery